20181206 160104
20181206 160124

Điện mặt trời tại Vũng Tàu

Hệ thống giúp khách hàng tiết kiệm hàng tháng từ 450kw đến 600kw / tháng

Khách hàng Chị Thảo
Địa điểm TP Vũng Tàu
Công suất 3,25 kw

Dự án liên quan