Hiển thị kết quả duy nhất

Inverter Kaco 10kw

Inverter Kaco 10kw 3 pha là bộ biến tần blueplanet 3.0 TL3 đến 10.0 TL3 cung cấp tất cả tùy chọn để cài đặt năng lượng mặt trời nhiều mặt. Phù hợp với tất cả các hướng của mái nhà mà vẫn tận dụng tối đa khoản đầu tư hệ thống điện mặt trời của bạn.