dien mat troi vung tau
wood portfolio placeholder

Điện mặt trời tại Bà Rịa

Hệ thống giúp khách hàng tiết kiệm hàng tháng từ 1800kw đến 2100kw / tháng

Khách hàng Anh Hoàn
Địa điểm TP Bà Rịa
Công suất 13,65 kw

Dự án liên quan