Tin khác, Tin tức sự kiện

Lại chuẩn bị sữa đổi biểu giá cơ cấu bán lẻ điện

giadien 1532540102948496442087

Dự thảo về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện vẫn đang được lấy ý kiến đóng góp từ các bộ ngành, hiệu hội, ngành hàng có liên quan, trước khi tổng hợp, rà soát, chỉnh sửa để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Theo nguồn tin riêng của Dân trí, Dự thảo hiện đã qua bước thẩm định của Bộ Tư pháp và nhận được sự đóng góp của nhiều bộ ngành đơn vị có liên quan.

Như vậy, kể từ tháng 11/2017, thời điểm, Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, đến thời điểm hiện tại, đây đã là bản dự thảo lần 5.

Đáng chú ý là, tại cuộc họp gần đây nhất, hồi tháng 8/2018 do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì về rà soát, tích hợp chính sách hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách và xã hội, các đại biểu tham dự đã nêu những vấn đề bất cập và đề nghị chỉnh sửa một số điểm trong dự thảo.

Cụ thể, các đại biểu đề nghị chỉnh sửa khoản 6, Điều 3 Quyết định số 28 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến quy định các hộ chính sách xã hội chỉ được hỗ trợ tiền điện hàng tháng nếu có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh. Do đó, các đại biểu đề nghị chỉnh sửa theo tiêu chí về thu nhập, hộ chính sách xã hội với mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt tháng tương đương với tiền điện sử dụng 30kWh theo mức giá bán lẻ điện bậc 1 hiện hành.

Trước đó, tại thời điểm đưa ra dự thảo lần thứ 4 để lấy ý kiến các bộ ngành, đơn vị chức năng, Bộ Công Thương cũng đã xây dựng nhiều kịch bản về rút ngắn các bậc của giá điện. Kịch bản 1A là rút từ 6 bậc còn 3 bậc, trong đó bậc thấp nhất giữ nguyên là từ 50 số điện đầu tiên (giá điện 1.484 đồng/số). Bậc 2 là từ 51 số điện đến 300 số điện với mức giá 1.768 đồng/số. Bậc 3 là từ 301 số điện trở lên chịu mức giá 2.559 đồng/số.

Ưu điểm phương án này là đơn giản, người dân dễ hiểu. Nhược điểm là 14 triệu hộ sử dụng từ 51-100 số điện một tháng và hộ dùng 101-200 số điện/tháng sẽ phải trả tăng thêm khoảng từ 10.000-12.000 đồng/tháng.

Kịch bản 2A là giảm từ 6 bậc còn 4 bậc. Trong đó, bậc thấp nhất vẫn là 50 số điện đầu tiên có giá điện là 1.484 đồng. Bậc 2 là 51-200 số điện chịu giá điện là 1.668 đồng. Bậc 3 là từ 201-400 số điện chịu giá 2.327 đồng. Bậc 4 là từ 401 số điện trở lên chịu giá 2.587 đồng.

Kịch bản 2B có nhiều khác biệt hơn, khi bậc thấp nhất là cho 100 số điện đầu tư (thay vì 50 số điện như hiện nay). Mức giá cho 100 số điện đầu tiên là 1.506 đồng/số. Bậc cao nhất vẫn là 401 số trở lên với giá bán điện là 2.587 đồng/số điện.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương băn khoăn việc thực hiện phương án này sẽ khiến tiền ngân sách hỗ trợ hộ nghèo và hộ chính sách sẽ tăng thêm khoảng 258 tỷ đồng/năm do giá điện của bậc 1 được điều chỉnh tăng.