Hướng dẫn đọc thông số đồng hồ hai chiều điện lực cung cấp sau khi đã lắp đặt và kiểm định thành công hệ thống điện mặt trời.

ce14Đồng hồ hai chiều của GELEX thường sử dụng cho các hô 1 pha. Trên đồng hồ liên tục hiển thị các giá trị điện áp, dòng điện, điện năng tiêu thụ. Hàng phía trên của màn hình hiển thị là mã code. Phía dưới là giá trị của mã code đó. Thông thường anh em sẽ chú ý đến hai mã code sau :

1.8.0 : Tổng Giao – Tổng điện năng sử dụng từ lưới (nhân viên ghi số điện sẽ chép lại con số này)

2.8.0 : Tổng Nhận – Tổng điện năng trả ngược ra lưới từ hệ thống điện mặt trời.

dongho 2chieu

Đồng hồ điện hai chiều ELSTER A1700, đây là loại đồng hồ được lập trình lại tiếng việt không dấu. Thường sử dụng cho các hộ sử dụng điện 3 pha. Trên màn hình sẽ liên tục hiển thị các thông số về điện năng, điện áp, dòng điện… Trong đó có hai thông số chúng ta cần chú ý như sau :

Tong Giao : Tổng điện năng sử dụng từ lưới

Tong Nhan : Tổng điện năng trả ngược ra lưới từ hệ thống điện mặt trời.