Tin khác

Bà Rịa – Vũng Tàu chấp thuận 2 nhà máy điện mặt trời hơn 1.500 tỷ đồng

0fedien mat 1552880207

Theo Cổng thông tin điện tử UBND Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh này vừa ban hành 2 quyết định chấp thuận đầu tư 2 dự án điện mặt trời đều đặt tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức trong vòng 49 năm. Tổng mức đầu tư của 2 dự án là 1.562 tỷ đồng.

Cụ thể, tỉnh chấp nhận cho Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Tự nhiên DTD đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Gia Hoét 1 tại khu vực hồ Gia Hoét 1. Diện tích sử dụng hồ dự kiến khoảng 40 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án này khoảng 766 tỷ đồng.

Mục tiêu dự án là sản xuất, truyền tải và phân phối điện với quy mô đầu tư công suất thiết kế dự kiến 35 MWp, gồm một số công trình.

Công trình xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/110kV ĐMT Hồ Gia Hoét 1, công suất 50 MVA tại vị trí Nhà máy điện mặt trời Hồ Gia Hoét 1. Xây dựng mới đường đây 110kV mạch đơn, tiết diện 185 mm2, từ trạm biển áp 22/1lOkV điện mặt trời Hồ Gia Hoét 1 đến thanh cái 110kV trạm biến áp nâng áp 22/110kV điện mặt trời hồ Tầm Bó. Chiều dài tuyến đường dây khoảng 02 km.

Công ty TNHH Phát triển Năng lượng đầu tư vào dự án Nhà máy điện mặt trời hồ Tầm Bó tại Khu vực hồ Tầm Bó. Diện tích sử dụng hồ dự kiến khoảng 41,38 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án này hơn 796 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là sản xuất, truyền tải và phân phối điện với quy mô đầu tư công suất thiết kế dự kiến 35 MWp, sản lượng điện sản xuất bình quân năm khoảng 52.123 MWh/năm.

Dự án Tầm Bó sẽ xây dựng các tấm pin mặt trời trên mặt nước dùng phao nổi; đường nội bộ, nhà điều hành; xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/110kV ĐMT hồ Tầm Bó, công suất 30 MVA tại vị trí Nhà máy điện mặt trời này.

Cùng với đó, dự án xây dựng mới đường dây 110kV mạch đơn, tiết diện 240 mm2, từ trạm biến áp 22/110kV nhà máy điện mặt trời hồ Tầm Bó đến trạm biến áp 110kV Ngãi Giao hiện hữu. Chiều dài tuyến đường dây khoảng 10 km.

Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu chủ đầu tư khi thiết kế và thi công công trình không được làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và kết cấu của lòng hồ. Trong quá trình hoạt động, nếu xảy ra ô nhiễm chất lượng nước lòng hồ và môi trường cảnh quan khu vực, nhà đầu tư phải dừng hoạt động.

Hồ Gia Hoét 1 là hồ thủy lợi, phục vụ sản xuất nông nghiệp, do đó việc sản xuất điện trực tiếp trên mặt nước của hồ phải tuân thủ, được kiểm soát nghiêm ngặt về môi trường và an toàn hồ, đập của dự án.

Nam Anh